Historia

Historia

            Smołdzino jest wsią gminną położoną na Nizinie Gardneńskiej, nad rzeką Łupawą, u podnóży Rowokołu - kultowej góry Słowian. Nazwa Smołdzino pochodzi prawdopodobnie od rośliny zwanej smłód lub od smoły (Smolino - 1281 r., Zmolzini - 1282 r., Smoltzini - 1288 r., niem. - Schmolsin). Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1281 r.W 10 lat później książę Bogusław IV przekazał wieś klasztorowi w Oliwie. Fragment starej mapy okolic - kliknij aby powiększyć W latach 1329 - 1341 wieś należała do zakonu krzyżackiego. W 1622 roku ziemia smołdzińska powróciła do rodu Gryfitów. Ostatnia księżna z rodu Gryfitów, Anna de Croy, spędziła tu ostatnie lata swojego życia. Księżna Anna była fundatorką kościoła, w którym pracował pastor Michał Mostnik (1583 - 1654) , autor modlitewników i śpiewników w języku słowińskim. Po wygaśnięciu rodu Gryfitów Smołdzino przeszło "w ręce" Brandenburgii, a potem Prus. W latach 1830 - 1838 doszło tu do "małej wojny". Chłopi wypędzili pastora, odmówili płacenia podatków na szkołę niemiecką, a nawet dokonali kilku podpaleń - wszystko w obronie polskiej mowy. Ostatnie kazanie w języku polskim wygłoszono w 1883 r. W Smołdzinie w 1729 r. urodził się Johann Gotthelf Lindner, profesor sztuk pięknych w Królewcu, a później dworski kaznodzieja. W Smołdzinie znajduje się kościół z XVII wieku (1632), na ołtarzu którego umieszczone są epitafia fundatorki, księżnej Anny de Croy i jej syna Ernesta Bogusława. W 1823 roku kościół rozbudowano, a w 1874 r. dobudowano nawę poprzeczną. W kościele znajduje się wiele unikatowych zabytków: na stropie umieszczono 49 obrazów przedstawiających życie Jezusa, dzieło prawdopodobnie malarza Foxkircha, dzwon gdański z 1706 r., 2 lichtarze, ołtarz i ambona barokowa z XVII wieku. Legenda głosi, że w podziemiach kościoła znajdują się ostatnie książki słowińskie skazane na zagładę i zamurowane w połowie ubiegłego stulecia. Fragment starej mapy okolic - kliknij aby powiększyć Z zabytków architektury w Smołdzinie można zobaczyć budynek dworski z XIX w., podworskie budynki gospodarcze z około 1880 roku, chałupę szkieletową (dwojak z gliny). Z innych ciekawostek należy wymienić muzeum Przyrodnicze Parku Narodowego, górę Rowokół, dąb - pomnik przyrody o obwodzie 4,5 m przed siedzibą Dyrekcji SPN, pomnik - grób ku czci żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walkach o wyzwolenie wsi, grodzisko wyżynne (kilkaset metrów za wsią) typu pierścieniowatego z dobrze zachowanymi wałami i rowami, położone na południowo - wschodnim zboczu Rowokołu. Z grodziskiem tym związana jest jedna z wersji powtarzającej się na całych Kaszubach legendy o zapadłym zamku i zaklętej królewiance. Grodzisko miało też zapewne charakter kultowy. Więcej informacji historycznych na temat 16 sołectw gminy Smołdzino można znaleźć w przewodniku bibliograficznym pt. "Słownik historyczny miast i wsi województwa słupskiego" wydanym przez Stowarzyszenie bibliotekarzy Polskich w 1998 r. - autorzy Alicja Świetlicka i Elżbieta Wisławska.

            Gardna Wielka to dawny gród kasztelański. Książę Świętopełk założył tu pierwszą w regionie słowiańskim parafię. W kościele zbudowanym w 1282 r. (przebudowanym w 1952 r.) pracował ewangelicki pastor Blanceniusz, który w 1584 r. dokonał przekładu postylli na język polski. Gardna Wielka szybko utraciła prawa miejskie. Większość zabytków znajdujących się we wsi uległa zniszczeniu podczas wielkiego pożaru w 1912 r.

            Kluki - stara osada rybacka. Nie uległa całkowitej germanizacji, najdłużej zachowała język i tradycje słowińskie. Charakterystycznym zjawiskiem dla miejscowości było spokrewnienie jej mieszkańców. Pod koniec XIX w. aż 29 rodzin nosiło nazwisko Kluck.


góra strony